Partners for Planning - برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو - Farsi
YES!
Send me updates on new resources!
YES!
Send me updates on new resources!

برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو (ODSP) یک برنامهٔ کمک اجتماعی است که حداقل درآمد و کمک پزشکی را برای افراد دارای معلولیت در انتاریو فراهم می‌کند.

درک نحوهٔ احراز صلاحیت و سپس ارسال درخواست برای برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو (ODSP) یک قدم آغازین عالی است؛ با این حال، پس از احراز صلاحیت موفقیت‌آمیز برای این برنامهٔ حمایتی، بسیار مهم است که نحوهٔ کارکرد آن و محدودیت‌ها را درک کنید تا همچنان در صورت لزوم مزایا را دریافت کنید.


استفاده از برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو

هدف از برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو، پوشش مخارج اساسی، نظیر هزینه‌های اجاره، غذا، پوشاک و حمل‌ونقل است. مزایای تکمیلی ارزشمند شامل نسخه‌های پزشکی، چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی، و تعمیر و نگهداری از وسایل کمک‌حرکتی است.احراز صلاحیت برای برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو

در انتاریو زندگی کنید

دارای معلولیتی باشد که انتظار برود حداقل یک سال یا بیشتر ادامه داشته باشد و توانایی شما را برای کار کردن، مراقبت کردن از   خود و انجام دادن فعالیت‌های روزمره به‌طور قابل‌توجهی محدود کند

باید نیاز مالی را نشان دهید.
برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو برنامه‌ای مبتنی بر ارزیابی استطاعت مالی است. این بدان معنا است که هنگام ارسال درخواست برای برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو، باید نشان دهید که به حمایت مالی نیاز دارید. همچنین به این معنا است که در صورت احراز صلاحیت برای برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو، محدودیت‌های مالی وجود دارد که برای حفظ صلاحیت خود باید از آن‌ها آگاه باشید. شما باید نشان دهید که درآمد و دارایی‌های شما از سقف برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو تجاوز نمی‌کند، و این سقف عبارت 

است از:
40,000 دلار دارایی‌های نقدی برای یک فرد، -
50,000 دلار دارایی‌های نقدی برای یک زوج. -

دارایی‌های نقدی شامل سهام و اوراق قرضه، پول در بانک، PRSPها، TFSAها و/یا GICها و غیره می‌شود.
دارایی‌هایی که دارایی نقدی در نظر گرفته نمی‌شوند و روی صلاحیت شما برای برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو تأثیر نمی‌گذارند شامل این موارد است:
،خانه یا خودروی اصلی شما •
،هدایا یا وجوه دریافتی از یک تراست تا سقف 10,000 دلار در بازهٔ زمانی 12 ماهه •
 ،کمک‌های مالی برای معلولیت-مرتبط با مخارج به شکلی که در برنامه تعریف شده‌اند •
.و مهم‌تر از همه، می‌توانید بدون تحت‌تأثیر قرار دادن صلاحیتتان یک RDSP داشته باشید •

درآمد: 
یک شخص می‌تواند تا 1,000 دلار در ماه درآمد از طریق استخدام داشته باشد.  هر رقمی بیشتر از اولین 1,000 دلار در 75% ضرب
می‌شود و از چک ماهانهٔ برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو فرد کسر می‌شود. 

به‌علاوه، یک شخص مجاز است که تا 10,000 دلار دریافت وجوه داوطلبانه داشته باشد که برای مخارج نامرتبط با معلولیت در یک بازهٔ زمانی 12 ماهه بدون تأثیرگذاری بر برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو استفاده می‌شود. وجوه پرداختی می‌تواند شامل هدایای نقدی از طرف خانواده یا پول برداشت‌شده از یک تراست یا صندوق تفکیک‌شده باشد

: جهت ارسال درخواست برای برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو، به مدارک زیر نیاز دارید

،شمارهٔ بیمهٔ تأمین اجتماعی (SIN) •
،کارت OHIP •
،شناسنامه، •
،مدرک مهاجرت، •
،اظهارنامهٔ مالیاتی •
و اطلاعات بانکی به‌روز •


پس از آماده کردن مدارک، متقاضیان می‌توانند به‌صورت تلفنی, به‌صورت یا به‌صورت حضوری در نزدیک‌ترین دفتر .ODSP به خود درخواستشان را ثبت کنند
––––––––––––––––––––––––––––––––––
.جهت ارسال درخواست، فرم‌هایی را با اطلاعات شخصی و خانوادگی خود پر خواهید کرد
––––––––––––––––––––––––––––––––––
.پس از آن، بایستی اطلاعاتی دربارهٔ درآمد و دارایی‌ها،, هزینه‌های مسکن، و مخارج زندگی خود ارائه دهید
––––––––––––––––––––––––––––––––––
.پس از ارسال درخواستتان،, مسئول پرونده یک درخواست ملاقات برای شما تنظیم خواهد کرد

 

محافظت کردن و مدیریت کردن برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو خود

جهت حصول اطمینان از دریافت مبلغ برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو در هر ماه به‌طور کامل، باید از موارد مجاز و محدودیت‌ها اطلاع داشته باشید. دارایی‌ها و معافیت‌ها، ارث‌ها و هدایا، صندوق هنسون و درآمد RDSP – هر یک از این موارد یا از درآمد ماهانه دریافت‌کننده در قالب برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو حمایت می‌کنند یا آن را محدود می‌کنند.

: برای حفظ برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو خود، گزارش‌دهی دربارهٔ موارد زیر توسط دریافت‌کننده به دفتر برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو الزامی است

هرگونه دارایی تحت تملک یا عاید شده ضمن بهره‌مندی از برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو – این مورد شامل ماشین یا خانهٔ دوم جدید یا هدیهٔ مالی می‌شود
،هرگونه درآمد کسب‌شده بیشتر از مبلغ مجاز 200 دلار در ماه •
.هرگونه تغییر مادی در وضعیت دریافت‌کننده •

برای پیدا کردن دفتر برنامهٔ حمایتی معلولین انتاریو در نزدیکی محل سکونت خود اینجا کلیک کنید